Bejelentkezés

Általános szerződési feltételek

(Hatály: 2014. december 9. napjától)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) határozzák meg a Kedvezhetek.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 10 09 034809, székhelye: 3300 Eger, Kallómalom utca 2. 1/3., adószáma: 24974970-2-10, bankszámlaszáma: 10300002-10620817-49020028, számlavezető bank: MKB Bank Zrt., elérhetőségek: info@kedvezhetek.hu, továbbiakban: a Szolgáltató) kizárólagos tulajdonában álló és az általa működtetett www.kedvezhetek.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: a Weboldal) közölt termékek és szolgáltatások (a továbbiakban: a Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit.

1.Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Weboldalon közölt bármely Szolgáltatás igénybevételére. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a felhasználó (a továbbiakba: a Felhasználó) magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani.

2.A Weboldalon lévő Szolgáltatások igénybevételének feltételei, működés

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben részletezett pontokat nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A Weboldal egy olyan internetes áruház, amely a Felhasználók számára lehetővé teszi a Weboldalon közölt termékek és szolgáltatások igénybevételét bizonyos idő alatt meghatározott vevői létszám elérése esetén jelentős kedvezményekkel.

Közvetített szolgáltatásként a Szolgáltató a Weboldalon az általa szerződött partnerek (a továbbiakban "Partner") szolgáltatásait a közösen megállapított kedvezménnyel értékesíti a vevőknek (az „Ajánlat”).

Amennyiben az előre meghatározott határidőn belül a Felhasználó megvásárolja a Szolgáltatást, úgy a Szolgáltatást megvásárló Felhasználó elektronikus levélben megkapja a kedvezményt tartalmazó kupont (a továbbiakban: a Kupon). A kinyomtatott Kupont a Partnernél való bemutatásával megvásárolhatják Kuponon szereplő Terméket vagy igénybe vehetik a Szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron.

Regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a Szolgáltató hírlevelére. A „Feliratkozás hírlevélre” gombra való kattintást követően a feliratkozó személy e-mailt kap, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. Ezt követően a Szolgáltató újabb Ajánlatairól e-mailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

2.1. Kedvezhetek.hu regisztráció

A Weboldalon a Felhasználók három féle módon regisztrálhatnak:

2.1.1.: Általános regisztráció folyamata:

 • A „Regisztráció” gombra kattintva megjelenik a regisztrációs adatlap,
 • felhasználó név választása,
 • személyes adatok megadása,

-érvényes e-mail cím és jelszó megadása,

-jelszó megerősítése,

-a regisztrációt megerősítő e-mail visszaigazolása után azonnal jogosult rá, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vegye.

2.1.2.:Regisztráció meglévő Facebook fiók segítségével:

-Azon Felhasználók vehetik igénybe ezt a fajta regisztrációt, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (a továbbiakban: Facebook ) is regisztráltak.

-A Facebook regisztráció gombra kattintva a rendszer összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

2.1.3.: Regisztráció meglévő Google + fiók segítségével:

-Azon Felhasználók vehetik igénybe ezt a fajta regisztrációt, akik egyúttal a www.plus.google.com weboldalon (a továbbiakban: Google + ) is regisztráltak.

-A Google+ regisztráció gombra kattintva a rendszer összekapcsolja a Google+ profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Google+ általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

A regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

A létrehozott profiljához a Felhasználó jogosult feltölteni saját fényképet. Csak a Felhasználót ábrázoló fénykép tölthető fel illetve olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató regisztrációkor elkérje postázási címét, adott esetben telefonszámát illetve foglalkozásának megjelölését, valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

2.2. A Weboldal szolgáltatásainak leírása

2.2.1.Az Ajánlatok

A Felhasználó az Ajánlatban meghatározott Szolgáltatást a "Megveszem" gombra kattintva vásárolhatja meg.

Bankkártyás fizetés esetén a „Bankkártyás fizetés” gombra kattintást követően a Felhasználót az PayU weboldalára irányítjuk át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi, a PayU által e célból elfogadott bankkártya felhasználható, amelyhez lásd: www.payu.hu.

Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó a saját bankjánál kezdeményezett átutalással az oldalon szereplő információk megadásával fizethet (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg). A könnyebb beazonosíthatóság érdekében a megjegyzés rovatban kötelező feltüntetni az általunk generált kódot.

Amennyiben az Ajánlatban előre meghatározott időtartam alatt nem gyűlik össze a szükséges számú Felhasználó, úgy az Ajánlat érvényességi idejét követő öt banki napon belül a Szolgáltató visszautalja a számlájáról az érvénytelen ajánlat miatt érkezett összegeket az azokat megfizető Felhasználóknak.

2.2.2.Egyéb felhasználói feltételek

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Szolgáltatónak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni.

Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat a Szolgáltató felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.

3.A Kupon felhasználásának feltételei

Vásárlást követően az e-mailben található linkről kinyomtatott Kupon jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételére illetve a Termék megvásárlására.

3.1.A Kupon tartalma

 • A Termék illetve Szolgáltatás megnevezése,
 • a Partner megnevezése,
 • a Szolgáltatás nyújtásának illetve a Termék átvételének helyszíne,
 • a Kupon értéke,
 • a kedvezmény mértéke
 • egyedi QR kód és azonosító szám,
 • a Felhasználó személy neve
 • a Kupon érvényességi ideje,
 • a Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

3.2. A Kupon beváltása

A kinyomtatott Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejáratát követően a Kupon többé nem használható fel.

A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert, hogy a Szolgáltató Kuponját kívánja a fizetéshez felhasználni. A Szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) a Felhasználó részére.

4.A szavatossági felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

A Szolgáltató a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

5.Szellemi tulajdon

A Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni.

A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

6.Adatkezelés

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson a Weboldal fejlesztéséről, a Szolgáltató szolgáltatásairól és a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Szolgáltató hivatalos értesítéseiről.

A Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató, vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Felhasználó a profiloldalán megadott adatait a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben azonban a Szolgáltató az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait.

7.Elállás

A Partnernek címzett, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szerint gyakorolt elállás esetén a Partner írásban értesíti a Szolgáltatót az elállásról. A Szolgáltató a Kupon megvásárlásától számított tizennégy napon belül visszafizeti a Felhasználó által megfizetett összeget.

8.Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Általános szerződési feltételek letöltése